افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
برکناری وزیر صمت جلسه شورای عالی کار را لغو کرد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس مجمع کارگران تهران خبر داد ؛

برکناری وزیر صمت جلسه شورای عالی کار را لغو کرد

محوریت اصلی جلسه شورای عالی کار قرار به رسیدگی به حق مسکن کارگران بود اما نمایندگان کارگری در این جلسات علاوه بر حق مسکن، خواستار رسیدگی به تمام حقوق کارگران و افزایش پایه حقوق هستند.