افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
درخواست احمد توکلی از  رئیس قوه قضائیه درباره آزادی یک نماینده مجلس توسط دادستان تهران ۲۲ تیر ۱۳۹۸

درخواست احمد توکلی از رئیس قوه قضائیه درباره آزادی یک نماینده مجلس توسط دادستان تهران

دادستان محترم را انذار فرمائید که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شان جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد . ما دادستان را پر هیمنه می خواهیم.