افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
محمد عفراوی درگذشت ۲۵ آذر ۱۳۹۹

محمد عفراوی درگذشت

قطع به یقین، حضور موثر ایشان در برخی آثار مهم سینمایی، همچون "دوئل" ، "مزرعه پدری" و خیل آثار فیلم کوتاه و آثار تلویزیونی ؛ نام ایشان را در خاطره ی سینمای ایران ماندگار خواهد کرد.