افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
دولت باید برای خروج آمریکا از برجام هزینه می تراشید تا بی دلیل نقض پیمان نکند ۰۶ تیر ۱۴۰۰
نماینده مردم ماکو در مجلس ؛

دولت باید برای خروج آمریکا از برجام هزینه می تراشید تا بی دلیل نقض پیمان نکند

آمریکا همان زمانی که با امضای ترامپ از برجام خارج شد نشان داد که نه پای این توافق و نه پای هیچ توافق دیگری با ایران نمی ماند.