افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
مجلس به جای صرف رسیدگی به عملکرد دولت گذشته ، گره از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارد ۱۵ آبان ۱۴۰۰
نماینده ادوار مجلس عنوان کرد ؛

مجلس به جای صرف رسیدگی به عملکرد دولت گذشته ، گره از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارد

مردم می‌خواهند گرانی و تورم رفع شود و آنها به دنبال حل معضلات اجتماعی هستند و دغدغه شان بیکاری و مسئله مسکن است.