افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
گفتید فساد معرفی کنید جایزه بگیرید؛ جایزه‌ام را بدهید ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
محمدمعتمدی :

گفتید فساد معرفی کنید جایزه بگیرید؛ جایزه‌ام را بدهید

سال های سال است که فروش بلیط همه اجراهای ارکسترهای دولتی و فروش بلیط تمام جشنواره‌های دولتی فقط از طریق یک سایت خصوصی مشخص انجام می شود. یکی از مقامات محترم فرموده بودند فساد معرفی کنید جایزه بگیرید. لطفاً جایزه بنده را بدهید. با تشکر