افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
از بعد از ظهر امروز با اولویت «احیای نقش سیاست‌گذاری» به وزارتخانه می‌روم ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم عنوان کرد :

از بعد از ظهر امروز با اولویت «احیای نقش سیاست‌گذاری» به وزارتخانه می‌روم

ولویت اصلی من احیای نقش سیاست‌گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازگشت وزارتخانه به جایگاه حقیقی خود در عرصه فرهنگ است.