افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
تخریب تحریم‌های داخلی فراتر از تحریم‌های آمریکاست ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
دکتر محمودی‌اصل در گفتگوی اختصاصی ؛

تخریب تحریم‌های داخلی فراتر از تحریم‌های آمریکاست

امید است با لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه مجلس، عقلانیت به تصمیمات اقتصادی بازگردد و حداقل شاهد حفظ سرمایه‌های موجود و سطح فعلی تولید باشیم.