افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
غرب در ایندوره از مذاکرات باید گواهی سفید امضا بدهد ۱۱ دی ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

غرب در ایندوره از مذاکرات باید گواهی سفید امضا بدهد

اولین چهارچوب پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران که روی آن اصرار دارد  برداشته شدن تمامی تحریم های ظالمانه ای است  که غربی با بد عهدی خود  در حق ملت ایران روا داشته اند