افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
تغییر نبی و برکناری دو نایب رئیسم  به خاطر فشار محمود گودرزی وزیر وقت ورزش بود! ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
افشاگری علی کفاشیان ازتغییرات فدراسیون فوتبال ؛

تغییر نبی و برکناری دو نایب رئیسم به خاطر فشار محمود گودرزی وزیر وقت ورزش بود!

در خصوص اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال هم تاکید می کنم که باید نقش دولت در اساسنامه محدود شود تا با تعلیق و محدودیت از سوی فیفا مواجه نشویم.