افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
با استیضاح فاطمی امین اتفاقی در حوزه صنعت رخ نمی دهد ۰۴ تیر ۱۴۰۱
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس

با استیضاح فاطمی امین اتفاقی در حوزه صنعت رخ نمی دهد

باید شرایط کشور را ببینیم و واقع نگر باشیم در این وضعیت دولت بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام، همدلی ،حمایت و همراهی با مجلس را دارد نباید تصمیم احساسی در این زمینه گرفته شود.