افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
این طرح  بر خلاف منافع اجتماع و مردم  است ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
واکنش عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره طرح صیانت از فضای مجازی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

این طرح بر خلاف منافع اجتماع و مردم است

اگر انتخابات در ایران آزاد، رقابتی و منصفانه می شد، آنگاه مجلس محصول چنین انتخاباتی می توانست بگوید به عنوان نماینده مردم و در جهت منافع آنها این طرح را تهیه نموده است،