افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
طرح استیضاح روحانی، ضدامنیتی بود و می توانست منجر به آشوب شود ۰۴ آبان ۱۳۹۹
نماینده مردم قم در یاداشتی عنوان کرد ؛

طرح استیضاح روحانی، ضدامنیتی بود و می توانست منجر به آشوب شود

نباید دولت را جدای از نظام دید. دولت بخشی از کلیت نظام جمهوری اسلامی است و هر آنچه که ضعف و قوت دارد، ضعف و قوت همه ماست.