افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
آنچه در فراز کلام آخر حضرت امام خامنه ای بیان شد، غم نهفته سالیان بود که در جریان رد و تأیید صلاحیت ها، به بسیاری ظلم شده است ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:

آنچه در فراز کلام آخر حضرت امام خامنه ای بیان شد، غم نهفته سالیان بود که در جریان رد و تأیید صلاحیت ها، به بسیاری ظلم شده است

صلاحیت ها و حواشی آن ساحت شورای محترم نگهبان را مخدوش ساخته است در حالی که به حفظ حریم جایگاه شورای نگهبان سخت نیازمندیم.