افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
عدالت ورزشی در دستور کار مجموعه ورزشی آزادی است ۱۵ آذر ۱۴۰۰
احمد مددی

عدالت ورزشی در دستور کار مجموعه ورزشی آزادی است

مدیر مجموعه ورزشی آزادی گفت: با توجه به رویکرد تحولی دولت و وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان قصدی برای گران سازی و گران فروشی در ورزش را نداریم.