افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
فیلم لحظه ترور و کشته شدن عضو ارشد طالبان ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

فیلم لحظه ترور و کشته شدن عضو ارشد طالبان

تاکنون آمار دقیقی از شمار تلفات این انفجار گزارش نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.