افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
انسان ترسو همیشه به مصلحت فکر می کند ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تولیت مدرسه علمیه امام خمینی(ره) عنوان کرد ؛

انسان ترسو همیشه به مصلحت فکر می کند

بسیاری از قراردادهایی که با قدرت های بزرگ منعقد می شود در واقع صلح نیست، سازش در آن است و از روی ترس منعقد می شود.

جامعه‌ای که شعارش ما نمی‌توانیم است نمی‌تواند در برابر ظلم و فساد بایستد ۰۲ مهر ۱۳۹۹
آیت الله صدیقی عنوان کرد ؛

جامعه‌ای که شعارش ما نمی‌توانیم است نمی‌تواند در برابر ظلم و فساد بایستد

اگر فضای اجتماع به‌گونه‌ای بود که فضای عمومی در مسیر ضایع شدن حق و رواج منکرات قرار گیرد حیات آن جامعه در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت.