افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
وس دیگر چیست؟ حتی یک دقیقه از این کارها نکرده ام! ۰۶ مهر ۱۳۹۸
عضو سابق هیات مدیره مجلس قاطعانه تکذیب کرد ؛

وس دیگر چیست؟ حتی یک دقیقه از این کارها نکرده ام!

با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. مدعیان مرتبط با نهادهای ارتباطی و امنیتی هم اگر یک برگ سند در این باره داشتند، تا امروز آسمان و زمین را به هم دوخته بودند.