افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان مصوبات مجلس هشتم و نهم است ۲۰ دی ۱۳۹۹
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ؛

عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان مصوبات مجلس هشتم و نهم است

مدعیان حقوق بانوان امروز توضیح دهند که براساس این قانون چند درصد از زنان خانه دار امروز بیمه دارند تا با آرامش بتوانند زندگی کنند، چقدر از زنان سرپرست خانواده حمایت صورت گرفته است.