افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
دشمنان تلاش می کنند تا خانه و خانواده را که منبع قدرت جوامع اسلامی است را دچار خدشه کنند ۱۲ تیر ۱۴۰۱
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دشمنان تلاش می کنند تا خانه و خانواده را که منبع قدرت جوامع اسلامی است را دچار خدشه کنند

ضروری است تا اهل علم و تحقیق توجه بیشتری به تبیین نقش آفرینی حکومت های عدل الهی مانند حکومت انبیاء داشته باشند و آن را برای مردم بازگو کنند.