افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
به غیر از دشمنان، هیچ کس از اغتشاش و ناآرامی سود نمی برد/ مردم وعده و وعید زیاد شنیده اند و سخت باور می کنند ۳۰ تیر ۱۴۰۰
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ؛

به غیر از دشمنان، هیچ کس از اغتشاش و ناآرامی سود نمی برد/ مردم وعده و وعید زیاد شنیده اند و سخت باور می کنند

واقعیت است که کسی از مسئولین حساب کشی نمی کند که می گویید کارهای بزرگ و اساسی کرده ایم ولی چرا نتیجه آن این طور شده است؟