افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
جراحی بزرگ اقتصاد به لحاظ مشکلات و تنگناهای اقتصادی امروز کشور امکانپذیر نیست ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

جراحی بزرگ اقتصاد به لحاظ مشکلات و تنگناهای اقتصادی امروز کشور امکانپذیر نیست

مدیران برجا مانده از دولت گذشته شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها می‌شود و قاعدتاً نمی‌توانند کار ریشه‌ای را اجرا کنند.