افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
با مدیران پروازی برخورد جدی نمایید ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
درخواست نمایندگان مجلس از وزارت کشور ؛

با مدیران پروازی برخورد جدی نمایید

متاسفانه در برخی از شهرستان ها مدیران پروازی وجود دارد که دو سه روز در حوزه خود می نشینند و سپس با دریافت هزینه ایاب و ذهاب به نزد خانواده های خود برمی گردند.