افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
مدیرعامل صندوق بازنشستگی برکنار شد ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی برکنار شد

در این زمینه شنیده شده که صالحی با دستور رئیس جمهور از کار برکنار شده است.