افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
با جرأت می‌توان گفت که هیچ تضمینی از جانب آمریکا معتبر نیست! ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
مدیرمسئول روزنامه کیهان ؛

با جرأت می‌توان گفت که هیچ تضمینی از جانب آمریکا معتبر نیست!

موضوع و انگیزه مذاکرات لغو تحریم‌ها بود، نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه صدها تحریم جدید هم به تحریم‌های قبلی افزوده شد