افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی وزارت صنعت معدن و تجارت / دو معاون وزیر و یک مدیرکل وزیر سابق برکنار شدند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
در کمتر از ۲۴ ساعت پس از برکناری وزیر صمت اتفاق افتاد ؛

تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی وزارت صنعت معدن و تجارت / دو معاون وزیر و یک مدیرکل وزیر سابق برکنار شدند

مهندس مدرس خیابانی در حکمی صبوری دیلمی را به مدیرکلی دفتر وزارتی و صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب کرد.