افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
تشکیل  وزارت جدید آب در تناقض با قانون کوچک سازی دولت است ۰۶ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

تشکیل وزارت جدید آب در تناقض با قانون کوچک سازی دولت است

مدیریت آب بخش کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی بدهیم و بخش شرب را وزارت نیرو مدیریت کند.