افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
توزیع کالابرگ به نفع مردم است ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛

توزیع کالابرگ به نفع مردم است

در حذف ارز ترجیحی شکی نیست اما اینکه روش اجرا چگونه باشد مسئله‌ای است که دولت باید آن را مشخص کند.

در حذف ارز ترجیحی توسط دولت شکی نیست اما اجرای روش آن مسئله‌ای است که باید مشخص شود ۱۰ تیر ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛

در حذف ارز ترجیحی توسط دولت شکی نیست اما اجرای روش آن مسئله‌ای است که باید مشخص شود

حذف ارز بدون ایجاد زیرساخت ها ضربه سنگینی به کشور وارد خواهد کرد.