افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
قطعات گران شد خودرو هم گران می‌شود! ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
مجوز افزایش دوباره قیمت خودرو؛

قطعات گران شد خودرو هم گران می‌شود!

زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.