افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
خط قرمز مجلس شورای اسلامی معیشت مردم است ۰۲ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

خط قرمز مجلس شورای اسلامی معیشت مردم است

با توجه به اینکه دولت می‌گوید دیگر قادر به پرداخت ارز ترجیحی نیست، تدبیر مجلس این شد که این موضوع را به صورت مشروط در اختیار دولت قرار دهد.