افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
امروزمسئولان باید با تفکر و اندیشه جهادی و عمیق شدن در مسائل اصلی کشور باعث نا امیدی دشمنان شوند ۲۱ دی ۱۴۰۱
دبیر فرهنگی جامعه خبری تحلیلی بهارستان آنلاین

امروزمسئولان باید با تفکر و اندیشه جهادی و عمیق شدن در مسائل اصلی کشور باعث نا امیدی دشمنان شوند

با عنایت پروردگار و زمامت رهبر فرزانه انقلاب، کشورمان در حال پیشرفت است و قدرتهای استکباری از پیشرفت ایران اسلامی مضطرب و عصبانی هستند و حرص می خورند.

قشر جوان و تحصیلکرده اعتنایی به شعارهای جریانی و پوپولیستی نمی کنند ۰۴ آذر ۱۳۹۹

قشر جوان و تحصیلکرده اعتنایی به شعارهای جریانی و پوپولیستی نمی کنند

شعارهایی داده می شود در زمینه مدیریت جهادی، انقلابی و این تیپ شعارهای جریانی و پوپولیستی جامعه که مردم به این شعارها پشت کرده و اعتنایی به این شعارها نمی کنند،