افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
تعداد یوزپلنگ های ایرانی حدود 30 تا 40 قلاده است ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ایران و فیروز در انتظار بچه دار شدن

تعداد یوزپلنگ های ایرانی حدود 30 تا 40 قلاده است

سال گذشته مشاهدات خوبی از توله یوزها به همراه مادرانشان گزارش داده شد.