افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
منابع حاصل از عرضه سهام شستا چقدر و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اصل نود در مجلس خبر داد ؛

منابع حاصل از عرضه سهام شستا چقدر و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟

در این خصوص تاکنون جلسه خاصی نداشته ایم.چراکه کمیسیون ها درگیر برگزاری صلاحیت وزرا و رای اعتماد بودند اما طی هفته های آتی احتمالا کمیسیون به این مبحث ورود خواهد داشت.