افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
مدیریت شهرى فعلى باید در قبال عملکرد چهار ساله خود پاسخگو باشد ۱۱ تیر ۱۴۰۰
عضو منتخب شورای ششم شهر تهران ؛

مدیریت شهرى فعلى باید در قبال عملکرد چهار ساله خود پاسخگو باشد

واگذارى املاک به ویژه واگذاری ملک شهرداری تهران به فدراسیون فوتبال در مقطع پایانى فعالیت شوراى پنجم ابهام برانگیز است.