افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
در حل همه مسائل کشور انسجام مدیریتی بسیار حائز اهمیت است ۰۸ آبان ۱۴۰۱
عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

در حل همه مسائل کشور انسجام مدیریتی بسیار حائز اهمیت است

بهترین راهکار برای بهینه سازی مصرف آب در حوزه خانگی در وهله اول آموزش و در گام بعدی اجرای سیاست های قیمتی است.