افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
دولتی که مدعی راستگویی بود، به وعده‌های خود عمل نکرده و در مسائل کلان، در برابر مردم شفافیت نداشته است ۰۹ آبان ۱۳۹۸
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ؛

دولتی که مدعی راستگویی بود، به وعده‌های خود عمل نکرده و در مسائل کلان، در برابر مردم شفافیت نداشته است

جلسه با فعالان و سران احزاب، برای شخص رئیس جمهور یا مسئول دفتر او کسر شأن است آنوقت شما مسئول شده اید که مورد سوال و مطالبه واقع شوید، نه اینکه یکسویه ریاست کنید.