افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
متاسفانه در حوزه پیشگیری، غلط و سلیقه ای کار میکنیم/ما باید به دنبال ایمن‌سازی جامعه باشیم ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
گفتگوی اختصاصی بهارستان آنلاین با عضو کمیسیون امنیت ملی درباره مسئله عفاف و حجاب ؛

متاسفانه در حوزه پیشگیری، غلط و سلیقه ای کار میکنیم/ما باید به دنبال ایمن‌سازی جامعه باشیم

متاسفانه در زمینه های مختلف در جایی افراط می کنیم و در جایی دیگر تفریط می کنیم و دائم در حال مچ گیری و مقصرنشان دادن یکدیگر هستیم و این خیلی غلط است.