افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
دولت کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد / شرط بازگشت به تعهدات برجامی باید مبتنی بر رفع کامل تحریم ها باشد / مذاکرات وین یک کار تبلیغاتی و بخاطر انتخابات است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی ؛

دولت کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد / شرط بازگشت به تعهدات برجامی باید مبتنی بر رفع کامل تحریم ها باشد / مذاکرات وین یک کار تبلیغاتی و بخاطر انتخابات است

مجلس به استمرار این مذاکرات فرسایشی و بی حاصلی که فقط برای دور زدن قانون مصوبه مجلس و دیدگاه های صریح رهبری است، فیصله خواهد داد.