افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
آمریکایی‌ها باید تضمین بدهند که به تعهداتی که پای آن را امضاء می‌کنند، عمل می‌کنند ۰۱ دی ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس

آمریکایی‌ها باید تضمین بدهند که به تعهداتی که پای آن را امضاء می‌کنند، عمل می‌کنند

در مذاکرات پیش‌رو برخلاف مذاکرات گذشته میدان در دست ایران است و بر روی پیشنهادات ایران کار خواهد شد.