افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
ما تضمین نمی کنیم که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
ادعای تازه آژانس اتمی ؛

ما تضمین نمی کنیم که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است

ایران در این خصوص مسائل پادمانی باقیمانده با آژانس تعامل نکرده و بنابراین پیشرفتی در جهات حل و فصل این مسائل ایجاد نشده، نگران است.