افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
مسئله غرب با ما بر سرموجودیت انقلاب اسلامی است نه مسائل هسته ای ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد ؛

مسئله غرب با ما بر سرموجودیت انقلاب اسلامی است نه مسائل هسته ای

تاکنون نشانه روشنی از رفع تحریم ها در مذاکرات دیده نمی شود، ترکیب قدرت دفاعی و قدرت دیپلماسی است که ما را در مذاکرات به نتیجه مطلوب می رساند.