افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
ضمانت پایدار آمریکا می‌تواند مذاکرات را ثمربخش کند ۱۱ تیر ۱۴۰۱
امیرعبداللهیان:

ضمانت پایدار آمریکا می‌تواند مذاکرات را ثمربخش کند

دکتر باقری با جدیت و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی، مستدل و فعال برای لغو‌ تحریم‌ها ادامه می‌دهد.