افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
این یک تجربه ی تاریخی است که باید از آن برای مراحل بعدی حداکثر عبرت را گرفت ۱۷ مهر ۱۴۰۰
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد ؛

این یک تجربه ی تاریخی است که باید از آن برای مراحل بعدی حداکثر عبرت را گرفت

همین که خود دکتر ظریف می آید و این عدم اطلاع را اعلام می کند این خودش نکته ی مثبتی است.