افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
مذاکرات وین گفتگویی غیرمستقیم با ایران و گامی به سوی دیپلماسی خواهد بود ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی کاخ سفید:

مذاکرات وین گفتگویی غیرمستقیم با ایران و گامی به سوی دیپلماسی خواهد بود

ما فعلا در ابتدای مذاکرات هستیم و فعلا پیش بینی مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا را نمی کنیم، با این حال همچنان آماده ی این اتفاق هستیم.