افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
به طرف های اروپایی توصیه می کنیم قدرت تصمیم گیری در خصوص برداشتن کلیه تحریم‌ها را داشته باشند ۱۵ آذر ۱۴۰۰
عضو هیئت‌ رئیسه مجلس:

به طرف های اروپایی توصیه می کنیم قدرت تصمیم گیری در خصوص برداشتن کلیه تحریم‌ها را داشته باشند

تیم مذاکره کننده فعلی با ارائه بسته های پیشنهادی روشن به طرف مقابل، در این دوره از مذاکرات مقتدرانه حاضر شده و طرف مقابل دچار آشفتگی و سردرگمی شده است.