افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
آمریکایی ها در برجام به یک بن بست سیاسی رسیده اند ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

آمریکایی ها در برجام به یک بن بست سیاسی رسیده اند

هیچ گاه از مذاکره و گفتگو هراسی نداشته ایم اما آنچنان قابلیت داریم که تسلیم خواسته های غیرمنطقی آنها نشویم.