افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
صبر آمریکا در قبال پیشنهاد این کشور به ایران برای شرکت در مذاکرات ۱+۵ زیاد نیست ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

صبر آمریکا در قبال پیشنهاد این کشور به ایران برای شرکت در مذاکرات ۱+۵ زیاد نیست

پیشنهاد ما درمورد نشست با ایران همچنان روی میز است و ما نمی خواهیم سرنوشت بازداشت شدگان آمریکایی را با یک مسئله پیچیده پیوند دهیم.