افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
وزارت بهداشت اجازه ورود واکسن را نداد ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
رئیس سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد :

وزارت بهداشت اجازه ورود واکسن را نداد

وقتی دیدم وضعیت کرونا خراب است و با این که مسئولیتی نداشتم با طرف چینی مذاکره کردم که واکسن بفرستند. قرار شد ۱۸ میلیون واکسن با قیمت ارزان بفرستند که مسئولان وزارت بهداشت تعلل کردند و این کار انجام نشد.»