افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
در دیدار هیئت دولت داوزدهم با رهبر فرزانه انقلاب مطرح شد؛

در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد

هرجا شما موضوعات را به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، آنجا ماندید، نتوانستید پیش بروید.