افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

اگر مذاکره مستقیم گره از مشکلات باز کند هیچ وقت ایران مخالف با آن نیست

شرط روس‌ها را در دقیقه نود دور از انتظار نمی‌دیدم چراکه اگر ایران تحریم باشدآنها بیشتر سود خواهند برد و تنها مردم ایران ضرر می‌کنند.